jp16

34 teksty – auto­rem jest jp16.

Być sobą jest najtrudniej 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 maja 2010, 23:48

w życiu jest jak jaz­da na ści­gaczu im szyb­ciej chcesz cze­goś tym bar­dziej zniżasz się nie w tą stronę.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 kwietnia 2010, 22:06

Czas to on poz­wa­la Ci za­pom­nieć o wszystkim 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 kwietnia 2010, 00:05

Pat­rze w Two­je oczy i widzę swo­je od­bi­cie Za­mykam oczy mam przed ocza­mi życie 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 kwietnia 2010, 00:03

W życiu każdy dos­ta­je na co so­bie zasłużył... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 kwietnia 2010, 22:12

Stra­ciłem nadzieję żeby spot­kać ko­goś z dob­rym sercem... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 kwietnia 2010, 23:46

Możesz wszys­tko mieć ale możesz dużo stra­cić a wys­tar­czy być szczerym 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 kwietnia 2010, 21:39

- Za­pom­niałaś o mnie?
-Nie, nie chce Cie znać .. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 kwietnia 2010, 23:15

Zna­leźć szczęście nie łat­wo ta­ka prawda 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 kwietnia 2010, 00:42

odejść łat­wiej jest za­pom­nieć gorzej nie ma szans 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 kwietnia 2010, 00:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność